ฝักบัวขวดน้ำ
   

    นำขวดพลาสติกใส่น้ำ มาเจาะรูก้นขวดหลายๆ รู  ใส่น้ำ และปิดฝา  ถ้าต้องการให้น้ำไหลออกจากรู  ให้เปิดฝา  คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล