ดอกไม้เปลี่ยนสี
   

    นำก้านดอกไม้คาร์เนชั่น มีดอกด้วยครับ ผ่าเป็น 2 ซึก  แข่ลงในน้ำสีเขียวและสีแดง รอสัก 2 ชั่วโมง สังเกตที่กลีบของดอก คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล