ไข่สีเงิน
   

     ลนไข่กับเปลวเทียนให้เปลือกไข่ดำอย่างทั่วถึง  จนกลายเป็นสีดำสนิท  นำไปแช่น้ำ ไข่จะเปลี่ยนเป็นสีเงิน  เป็นผลมาจากการหักเหของแสง คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล