โยเชียร์ วิลลาร์ด กิบส์ (Josiah Willard Gibbs)

    โยเชียร์ วิลลาร์ด กิบส์ (Josiah Willard Gibbs) (ค.ศ.1839-1903)   เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน  เกิดวันที่ 11  กุมภาพันธ์  ค.ศ.  2839  ที่ New Haven, Connecticut USA.   มีผลงานในด้านวิชาฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ และวิชากลศาสตร์เชิงสถิติ เป็นผู้ให้กำเนิดวิชาเวกเตอร์วิเคราะห์ เสีนชีวิตเมื่อวันที่ 28    เมษายน  ค.ศ.   1903 ที่  New Haven, Connecticut  USA.   รวมอายุได้   64 ปี