พิมพ์ลายด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาว
  

       อุปกรณ์ประกอบด้วย  1. ตราปั๊ม  2.  น้ำยาซักผ้าขาว  ใช้น้ำยาทาลงบนตราและ ปั๊มลงบนผ้าจะเกิดเป็นลายขึ้น คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล