น้ำยาล้างเล็บกับหมึก
  

         ใช้น้ำยาล้างเล็บช่วยทำให้ สีเมจิกที่หมดแล้วใช้ได้อีกครั้ง คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล