สบู่ขี้เถ้า
  

 

   มนุษย์ดึกดำบรรพ์มีวิธีอาบน้ำแบบแปลกๆ ใช้ขี้เถ้าผสมน้ำทาตัวจนทั่ว คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล