ยาสีฟันเกือบหมด
  

 

   บีบยาสีฟันไม่ออกเพราะใกล้หมดหลอดแล้ว ท่านจะได้ทราบเทคนิคการรีดยาสีฟันให้ออกมาได้อีก คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล