ทิชชู่ประดาน้ำ
  

   จุ่มทิชชู่ ลงไปในน้ำ แต่ไม่เปียก คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล