ใช้ปากกาหรือดินสอตัดเส้นเอ็น
  

   ไม้แบตมีป้ายราคาติดอยู่ด้วยเส้นเอ็น  ไม่มีกรรไกรและคัตเตอร์  คุณแม่หัวใสใช้ปากกา ทำได้ยังไง  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล