ไม้บรรทัดคำนวณ ( Slide Rule)

 


ไม้บรรทัดคำนวณ ( Slide Rule) 
คลิกค่ะ