ทัศนศาสตร์กายภาพ (Physical Optics)

สุวรรณ ภูสำราญ

    Christiaan Huygens  การสะท้อน การหักเห  การแทรกสอดจากสลิตคู่ของยัง  การกระจายความสว่างบนฉาก  คลิกค่ะ