แก๊สในอุดมคติ

     คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download     ไป setup ก่อนครับ