เครื่องเอชวันของจอห์น แฮร์ริสัน (John Harrison)

เครื่องเอชวันของจอห์น แฮร์ริสัน (John Harrison)

จอห์น แฮร์ริสัน ช่างนาฬกาผู้เปิดตำนาน จักรวรรดิอังกฤษ

โดยสฤณี อาชวานันทกุล

    จอห์น แฮริสัน ( John Harrison) ช่างนาฬิกาชาวอังกฤษ คือคน (ไม่)สำคัญ ผู้ประดิษฐ์นาฬิกาที่วัดลองติจูดได้สำเร็จเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1772

     แต่ทำไมการวัดลองติจูดจึงเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ ที่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี จนถึงกับกล่าวว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายสติปัญญาของมนุษย์ที่สุดในยุคนั้น ?  คลิกค่ะ