ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09
มีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมงเรื่องแสงอาทิตย์และพลังงาน

1. ถ้าแล่นเรือใบจากบริเวณศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกในฤดูร้อน เรือใบแล่นอย่างไร


  1. ทวนกระแสน้ำเย็น
  2. ทวนกระแสน้ำอุ่น
  3. ตามกระแสน้ำเย็น
  4. ตามกระแสน้ำอุ่น

คลิกทำต่อค่ะ