ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07
มีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

1. ระยะที่มีการสร้าง DNA และเริ่มมีปริมาณ DNA เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคือ

  1. ก.
  2. ข.
  3. ค.
  4. ก. และ ค.

คลิกทำต่อค่ะ