ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05
มีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

1. ก๊าซ A สลายตัวให้สารบริสุทธิ์ 2 ชนิด คือ ก๊าซ B และ ก๊าซ C ข้อสรุปใดถูก

  1. ก๊าซ A ไม่ใช่ธาตุ
  2. ก๊าซ B เป็นธาตุ แต่ก๊าซ C ไม่ใช่ธาตุ
  3. ทั้งก๊าซ B และ ก๊าซ C เป็นธาตุ
  4. ก๊าซ B ไม่ใช่ธาตุ แต่ก๊าซ C เป็นธาตุ

คลิกเข้าไปทำค่ะ