วิทยาศาสตร์ น่ารู้

   กล้องที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในที่มืด มีจริงหรือไม่?  คลิกครับ