ผลบวกของมุมในสามเหลี่ยม

Sum of Angles in a Triangle

ผลบวกของมุมในสามเหลี่ยม คือ 180 องศา  คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ