การวัดมุมเป็นเรเดียน
 
การวัดมุมเป็นเรเดียน

     ก ารวัดมุมในอีกมาตราหนึ่ง แทนที่จะเป็นองศา และแบ่งเป็น 360 องศา ก็ใช้หลักการของ arctan หรือมุมที่จะบอกค่าของ tan เช่น    คลิกค่ะ