คลื่นกระแทก

    เครื่องบินรบ SR-71 ของสหรัฐอเมริกา มีความเร็วสูงถึง 3.2 มัค หรือเร็วเหนือ เสียง 3.2 เท่า เครื่องบินที่มีความเร็ว เหนือเสียงเหล่านี้ทำให้เกิดคลื่น กระแทก  คลิกเข้าไปทดลองค่ะ 

ทดลองไม่ได้ให้ setup 
Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ