สูบน้ำใช้ธรรมชาติกับฟิสิกส์

 

     อันนี้ ทดลองกับลำธารตื้นในคานาดาครับ สร้างแรงดันได้ 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และลำเลียงน้ำได้ 2.5 แกลลอนต่อนาที หรือ 11.36 ลิตรต่อนาที


     มีปัมป์น้ำที่ใช้กระแสน้ำไหล บวกกับความโน้มถ่วงและแรงดันอากาศ เพื่อใช้ลำเลียงน้ำมาฝากครับ

วิธีการนี้ ใช้กังหันน้ำ ซึ่งแน่ล่ะต้องมีน้ำไหล ตักน้ำปนอากาศ แล้วให้น้ำหนักของน้ำมากดอากาศเพื่อสร้างแรงดันในท่อปิด ทำให้สามารถส่งน้ำไปยังระดับที่สูงขึ้น จึงสามารถลำเลียงน้ำได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์

    รูปกังหันน้ำอันหนึ่งสำหรับลำธารเล็ก ใช้สายยางขนาด 3/4 นิ้วยาว 400 ฟุต สามารถสร้างแรงดันได้ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว


 

ตามทฤษฎี ความดัน 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สามารถยกน้ำขึ้นได้สูง 100 ฟุต

ภาพตัดขวางของระบบสายยาง จะเห็นว่าในขดสายยาง มีน้ำครึ่ง-อากาศครึ่ง และอากาศเป็นตัวสร้างแรงดัน

ส่วนรูปข้างบนนี้ เป็นการทดลองเบื้องต้นในออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แรงดันน้ำ ลำเลียงน้ำขึ้นสูง-สู่ตลิ่งไปสู่แปลงการเกษตรได้ การออกแบบของทางออสเตรเลียนี้ ใช้มือหมุนแกนเอา เรียกว่า inclined coil pump ซึ่งรูปต้นๆ บันทึกใช้กระแสน้ำหมุนเอา ซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกันครับ

กังหันในลักษณะนี้ หมุนช้านะครับ เราไม่ได้ต้องการความเร็วของการหมุน แต่ต้องการแรงดันในท่อ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังจุดเชื่อมต่อต่างๆ ของท่อ