บทที่ 4/11 System software


    ระบบปฏิบัติการ  ยูทิลิตี้  ดีไวซ์ไดร์เวอร์  ตัวแปลภาษา  หน้าที่ระบบปฏิบัติการ  ประเภทของระบบปฏิบัติการ   วินโดวส์   แมคโอเอส  ยูนิกซ์   และลีนุกซ์  คลิกค่ะ