การประดิษฐ์นาฬิกาแดด

   นาฬิกาแบบศูนย์สูตร  นาฬิกาเกิดแก้ว  ขั้นตอนวิธีการประกอบ  วิธีการใช้งาน เวลามาตรฐานของประเทศไทย  คลิกค่ะ