Do It Yourself : ที่ครอบต้นไม้

คุณผู้ปกครองลองชวนน้องๆ มาประดิษฐ์ที่ครอบต้นไม้แฟนซี เพื่อมอบหน้าที่ในการดูแลต้นไม้ที่เขาเป็นเจ้าของ เหมือนเป็นการปลูกฝังให้เขามีความรักในธรรมชาติไปในตัว

เตรียมให้พร้อม ... ไม้อัดบางหรือกระดาษแข็งหนา, กาวชนิดติดทนแห้งเร็ว, สีน้ำ-พู่กัน, ไม้ไอศกรีม, แผ่นใส และรูปถ่าย

ลงมือ

1.หากใช้ไม้อัด ให้คุณพ่อช่วยเลื่อยเพื่อตัดให้เป็นแผ่น 4 ชิ้น หรือถ้าเลือกใช้กระดาษก็ให้ตัด 4 ชิ้นเช่นกัน โดยขนาดของที่ครอบควรใหญ่กว่าตัวกระถางต้นไม้ สามารถครอบได้

2.ทากาว เพื่อติดทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน

3.ลงมือระบายสี ควรลงสีพื้นก่อนวาดลวดลายตามความชอบของเด็กๆ

4.ส่วนของกรอบใส่รูป ให้ใช้ไม้ไอศกรีม ทำให้คล้ายกับกรอบรูป ควรเว้นจุดที่ไม่ใส่กาว เพื่อเอาไว้สอดรูปของคุณหนูสอด

 

5.ส่วนของฐาน นำไม้ไอศกรีม มาต่อเรียงแล้วติดกาว ทาสีให้สวยงาม

6.เมื่อได้ส่วนประกอบต่างๆ ครบ รอจนสีแห้ง ให้นำส่วนของกรอบรูปติดกับที่ครอบด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้นนำกระถางพร้อมต้นไม้วางลงที่ส่วนฐาน และครอบที่ครอบลงไป เท่านี้เป็นอันเสร็จ

หลังจากนี้ คุณพ่อ-คุณแม่ ควรมอบหมายให้คุณลูกทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ของตนเอง โดยการลดน้ำต้นไม้ และนำไปตากแดด ดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ต่อไป

ได้ทำกิจกรรมกันพร้อมหน้า แถมยังได้ดูแลต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย.