การสะท้อนของคลื่น กับจุดที่ตรึงแน่น และ จุดคล้อง 2

การสะท้อนของคลื่น กับจุดที่ตรึงแน่น และ จุดคล้อง 2

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ