ฟลักซ์ของสนามไฟฟ้า

ฟลักซ์ของสนามไฟฟ้า

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ