MRI Pulse Sequences

 

MRI  Pulse  Sequences

     ภาวะปกติของโปรตรอน เดี่ยว Magnetic dipole Larmor Frequency แกนการกวาด การจัดเรียงตัวใหม่ให้แกนหมุนชี้ไปในทิศทางเดียว การตรวจวัดสัญญาณ และภาพจาก MRI จำนวน 46 แผ่น       คลิกค่ะ powerpoint