ปริศนา 'ฝ่าสายฝน' จะวิ่งหรือเดินดี?

บัญชา ธนบุญสมบัติ

     มีปัญหาเกี่ยวกับสายฝนที่น่าสนใจไม่น้อย ผมจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ "ผมชื่อ อดิศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียน ..(ขอสงวนนาม) .. ผมได้ติดตามผลงานของอาจารย์มานาน ผมมีปัญหาเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่แก้ไม่ตก และติดอยู่ในความคิดตลอดเวลา คือไม่แน่ใจในคำตอบ อยากขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตอบปัญหาพร้อมอธิบายด้วยว่าทำไมคำตอบจึงเป็นเช่นนั้น

     คำถามมีอยู่ว่า เม็ดฝนตกลงมาในแนวดิ่งเป็นอัตราแน่นอนไม่ขาดสาย ถ้านักเรียนจำเป็นจะต้องฝ่าสายฝนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้เปียกน้อยที่สุด นักเรียนควรทำอย่างไร วิ่งด้วยอัตราเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้ หรือช้าที่สุด หรือไม่ช้าไม่เร็วนัก (กรณีไม่มีเครื่องกันฝนใดๆ) พร้อมอธิบายเหตุผล?"   คลิกค่ะ