ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฏีสัมพัทธภาพ

 

ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฎีสัมพัทธภาพ

     สัจพจน์ของไอน์สไตน์ Lorentz transformation  คู่แฝดพิศวง  การหดสั้นของความยาว  ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น  อนุภาคตัวหนึ่งในกล่อง      จำนวน 33  แผ่น  ของ อ. วรนุช ทองพูล  คลิกค่ะ powerpoint