ดีดเครื่องบินขึ้นจากเรือด้วยอุปกรณ์พลังไอน้ำ

                เครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำกำลังทำงาน  เครื่องบินไอพ่นแฟนธอมแบบเอฟ  4  เตรียมตัวบินขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน  แท่งความสูงยึดด้านหน้าของเครื่องบินไว้กับกลไกของเครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำ 

       ถ้าไม่มีเครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำ  เครื่องบินสมัยใหม่ที่มีน้ำหนักมากส่วนใหญ่จะไม่สามารถบินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้

คลิกค่ะ