ประวัติย่อเวลาของไอน์สไตน์

ก่อนเวลาของไอน์สไตน์

430  ปี ก่อน ค.ศ.

  Democritus  ชาวกรีกเสนอความคิดว่าสสารทุกอย่างประกอบขึ้นจากหน่วยเล็กๆ  ที่แบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วเรียกว่า อะตอม  คลิกอ่านต่อครับ