ปรากฎการณ์สิ่งแวดล้อมโลก

 

 

ปรากฎการณ์สิ่งแวดล้อมโลก

   โลกขาดน้ำต้องพึ่งทะเล   เตือนโลกเผชิญวิกฤติน้ำ  climate change  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อประเทศไทย  คำถามที่สำคัญต่อมนุษย์   GMOS   ปรากฎการณ์เอลนิญโญ จำนวน 60   หน้า คลิกค่ะpowerpoint