เมื่อเทพีเสรีภาพจุติบนพื้นพิภพ

ความงามอันยิ่งใหญ่

เทพีในปารีส   เทพีแห่งเสรีภาพสร้างและประกอบขึ้นเป็นรูปอนุสาวรีย์ในนครปารีส  ก่อนแยกส่วน แล้วบรรทุกลงเรือไปยังสหรัฐเมื่อ ค.ศ. 1886      

    

       รูปเทพีเสรีภาพเด่นตระหง่านสูงกว่า  93 . อยู่ที่ท่าเรือนิวยอร์ก  สมดังคำกล่าวของผู้สร้างว่า เป็นภาพแรกที่ผู้ยลโฉมหน้าของโลกใหม่จะได้เห็น”  นับเป็นประติมากรรมรวมโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ใช้เวลาสร้างในโรงงานที่ปารีสนาน 15 ปี จึงบรรทุกเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสู่สหรัฐฯ

คลิกอ่านต่อครับ