กระจกอัจฉริยะ

กระจกอัจฉริยะ

      บทนำ

     สามารถปรับกระจกให้เป็นแบบโปร่งแสงหรือทึบแสง  และสะท้อนแสงบางสีได้  ไม่ต้องมีผ้าม่านหรือมู่ลี่  ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อีกทาง

โครงสร้างกระจกแบบซัสเปนด์พาร์ติเกิล

      ดูจากในรูป  จะเห็นว่าโครงสร้างของกระจกแบบนี้จะประกอบไปด้วยกระจกประกบกันสองแผ่น  ผิวด้านในจะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า  ส่วนช่องตรงกลางจะเป็นสารแขวนลอยในรูปของเหลวหรือแผ่นฟิล์มบาง ๆ ซึ่งภายในจะบรรจุอนุภาคของสารแขวนลอย ซึ่งจะเป็นตัวบังแสง  ส่วนแหล่งจ่ายไฟตรงก็จะเป็นพลังงานจ่ายเลือกควบคุมแบบอัตโนมัติหรืแบบควบคุมด้วยเราเอง

คลิกครับ