สี

สี

  เรามองเห็นโลกหลากสีได้เพราะนัยน์ตาของเรารับแสงสีต่าง ๆ ที่สะท้อนจากวัตถุ หรือที่ผลิตขึ้นโดยวัตถุรอบ ๆ ตัวเรา เราเห็นกุหลาบแดงเป็นสีแดงได้เพราะมันสะท้อนแสงสีแดงเข้าสู่ตาเรา แสงสีขาวเป็นการผสมของแสงหลาย ๆ สี และสีดำคือการปลอดแสงนั่นเอง

สี (colour)

ผลของแสงความยาวคลื่นต่าง ๆ ที่มีต่อนัยน์ตาของเรา

     โดยปกตินัยน์ตาของเรารับแสงสีได้ในพิสัยหนึ่ง คือ จากแสงสีแดง สีส้ม และสีเหลืองเรื่อยไปจนถึงสีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง เรามองเห็นสีต่าง ๆ เพราะแสงของแต่ละสีมีความยาวคลื่นที่ต่างกัน สีแดงมีความยาวคลื่นยาวที่สุด วัตถุบางอย่าง เช่น ไฟจราจรเปล่งแสงเฉพาะบางสี วัตถุอื่น ๆ ที่เรามองเห็นสีก็เพราะวัตถุเหล่านั้นสะท้อนแสงที่ส่องมา โดยมันจะดูดกลืนแสงบางสีเอาไว้ แลสะท้อนแสงสีอื่น ๆ ที่เหลือ ตัวอย่างเช่น ต้นหญ้าเขียว ๆ สะท้อนเฉพาะแสงสีเขียว

แสงสีขาว

เมื่อแสงสีขาวส่องบนวัตถุหลากสีชิ้นนี้ วัตถุจะสะท้อนสีหมดทั้งห้าสี

คลิกครับ