คอมแพคดิสก์กับการแทรกสอด

     แผ่นซีดีเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ในยุคสารสนเทศ   ที่สามารถเก็บตัวอักษร ภาพ   เสียง   และภาพยนตร์  เพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์   และเครื่องเสียงสเตอริโอ   เทคโนโลยีของซีดี  เกี่ยวข้องกับแสง  และการแทรกสอดของแสง อย่างลึกซึ้ง  แผ่นซีดีจะบันทึกข้อมูลมีลักษณะเป็นรูปวงหอย    เมื่อต้องการอ่านข้อมูล กลไกของเครื่องอ่านจะให้หัวอ่านเลเซอร์ยิงแสงเลเซอร์ออกมาดังรูป

ผิวของแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลเป็นรูปขดวง  ภายในขดวงข้อมูลคือ ส่วนที่นูน (Pit)  และแบน (Land)  หัวอ่านจะยิงแสงเลเซอร์ขึ้นไปกระทบเข้ากับข้อมูลและสะท้อนออกมาเข้าตัวดีเทกเตอร์

คลิกครับ