ปริศนาของการเคลื่อนที่

1.   ปัญหาข้อนี้มีชื่อว่า ระบบ  "ฉุดฉัน  ฉันก็ฉุด"

จากรูปจะเห็นว่ามีเรือลำหนึ่งลอยอยู่ในน้ำ  เรือนี้มีกังหันอยู่ด้านบน  ต่อแกนไปถึงใบพัดในน้ำ  โดยจัดให้มีแรงเสียดทานน้อยมาก  ถ้าลมพัดจากซ้านไปขวาดังรูปเรือจะแล่นทางทิศไหน  ทวนลมหรือ  ตามลม ?  คลิกครับ