ข้อมูลการเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศ

 

คำถาม 6  ข้อต่อไปนี้เป็นข้อมูลของกระสวยอวกาศขณะทีทะยานขึ้นจากฐาน       

     จุดปล่อยหรือจุดกำเนิดตั้งต้นอยู่ที่ฐานด้านล่าง   ส่วนจุดอ้างอิงเป็นจุดที่แต้มไว้ในรูปด้านข้างซ้ายบนของกระสวยอวกาศ  เก็บข้อมูลโดยการวัดตำแหน่ง   ความเร็ว   บนแกน  x  และ  y   และวาดกราฟเทียบกับเวลา

    

คลิกครับ