ไมโครโฟน

          ไมโครโฟนมีอยู่หลายประเภท  แต่ไมโครโฟนรูปล่างนี้ เป็นไมค์ที่อาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าขึ้น

     เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับแผ่นไดอะแฟรมของไมโครโฟน ทำให้แผ่นไดอะแฟรมสั่นสะเทือน ขดลวดที่ติดอยู่กับแผ่นไดอะแฟรมจะสั่นสะเทือนตามไปด้วย  คลิกครับ