ความเร่งโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงไปตามผิวโลก

 

        ความหนาของผิวโลกและความหนาแน่นที่แตกต่างกันของชั้นหินมีผลทำให้ความเร่งโน้มถ่วง g ของโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วย  นักธรณีวิทยาใช้เครื่องวัดแรงโน้มถ่วงที่ไวมาก วัดการเปลี่ยนแปลงนี้ใต้ชั้นเปลือกหิน    เครื่องวัดแรงโน้มถ่วงใช้หลักการง่ายๆทางฟิสิกส์ เช่นมวลติดกับสปริง  หรือลูกตุ้มนาฬิกา ด้วยการออกแบบอย่างละเอียด สามารถที่จะวัดความเปลี่ยนแปลงของความเร่งโน้มถ่วงของโลกได้ถึง  10-7  m/s2  คลิกครับ