รูปปั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์

      คนสมัยก่อนที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะตะวันออก  ได้แกะสลักรูปยักษ์ที่ทำจากหินทั้งก้อน  โดยทำกันในสถานที่แห่งหนึ่ง แล้วจึงค่อยเคลื่อนรูปปั้นเหล่านี้  ไปยังเกาะต่างๆ  เราสงสัยว่า พวกเขาใช้เครื่องมืออะไรเคลื่อนรูปปั้นหินเป็นระยะทาง  10  กิโลเมตร  ซึ่งสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรอยู่เลย    และอยากทราบว่า ต้องใช้พลังงานเท่าไรในการเคลื่อนย้ายรูปปั้นหิน  1   อัน  เป็นระยะทาง  10 กิโลเมตร ? คลิกครับ