ภาพลวงตา

ภาพลวงตา

       ภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งวาดโดยนาย จอร์จ เซอร์ราจ เขาใช้เทคนิคการสาดสี ถ้าสังเกตใกล้ๆ จะเห็นเม็ดสีที่ภาพ แต่ถ้าคุณมองจากไกลๆ จะไม่สามารถเห็นเม็ดสีได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  คลิกครับ