แรงระหว่างเส้นลวดที่นำไฟฟ้าสองเส้นขนาน

Forces on Parallel Conductors

แรงระหว่างเส้นลวดที่นำไฟฟ้าสองเส้นขนานกัน