James joule เจมส์ จูล

 

เจมส์ จูล

James joule  ค.ศ.  1818-1920

        โดยอาชีพแล้ว  จูลเป็นนักต้มเบียร์และไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เต็มตัว  เวลาเขาทำงานตลอดชีวิตที่โรงเบียร์ของบิดาผู้มีฐานะมั่งคั่ง  และไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับมากนัก  ไม่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือมีตำแหน่งทางวิชาการใดๆ   ด้วยภูมิหลังนี้จึงทำให้การค้นพบของเขายิ่งโดดเด่นขึ้น  เขามีความสนใจปรากฎการณ์ความร้อน   ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล     PDF