Johann van Helmont โยฮันน์ แวน เฮลมอนต์

 

โยฮันน์ แวน เฮลมอนต์

Johann van  Helmont  ค.ศ.  1579-1644

       แวน เฮลมอนต์ เกิดในตระกูลร่ำรวย เขามีความสุขสบาย จนไม่ต้องทำงานรับค่าจ้าง  แต่กลับพอใจชีวิตการทำงานโดยลำพังด้วยการขังตัวเองในห้องปฏิบัติการส่วนตัวของเขาเพื่อทำการทดลอง  แวน เฮลมอนต์ มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาอยู่บ้าง  เช่น การรักษาบาดแผลโดยการรักษาอาวุธที่ทำให้เกิดบาดแผลด้วย ถีงแม้เขาจะยืนกรานสวนทางกับการสอนของศาสนจักร  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF