Johannes Kepler โยฮันส์ เคปเลอร์

 

โยฮันส์ เคปเลอร์

Johannes Kepler  ค.ศ.  1571-1630

       โยฮันส์ เคปเลอร์ นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน อาจจะไม่มีใครจดจำได้มากเท่าโคเพอร์นิคัส แต่เขาคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีของนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนต์เป็นที่ยอมรับทั่วไปในที่สุด  โคเพอร์นิคัสได้เริ่มต้นเสนอรูปจำลองดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในระบบสุริยะนั่นก็คือ  ดาวเคราะห์ต่างหมุนรอบดวงอาทิตย์  เคปเลอร์ช่วยทำให้ข้อสมมุตินี้สมบูรณ์ขึ้นด้วยการให้ข้อพิสูจน์ทางเลขคณิตและจากการสังเกต  เพื่อสนับสนุนข้อสมมุตินั้น  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล    PDF