Sir Isac Newton กำเนิดหนูน้อยนิวตัน 2/4

Sir Isac Newton

แท่งแก้วปริซึม 2/4

    นิวตันทดลองในห้องมืด  โดยเจาะรูเล็กๆให้แสงเข้า เขานำแท่งแก้วปริซึมไปกั้นแสงไว้  เกิดสีสรรมากมาย หลังจากแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม

    นิวตันสร้างกล้องโทรทัศน์ด้วยตนเอง  มีคนสนใจกล้องของเขามากมาย  การค้นพบเรื่องแสงของนิวตัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น คือท่านโรเบิร์ตฮุคไม่พอใจ  และบีบคั้นจนนิวตันเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากแสดงผลงานใดๆไปอีก ปี    นิวตันเป็นคนที่นับถือพระเจ้า  หลักปรัชญาของเดสคาร์ตดึงพระเจ้าออกจากธรรมชาติ  ทำให้เขากังวลใจกับหลักปรัชญานี้