Physics AA - 17/17 พระเอกในโลกของควอนตัม ภาค2

 

พระเอกในโลกของควอนตัม ภาค2   17/17

     ท่าน Bernhard Riemann   ท่าน de Broglie    Matrix ของ  ท่านไฮเซนเบอร์ก   ท่านดิแรก   โพซิตรอน  และแอนตี้โปรตรอน   จำนวน  49  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint