การชาร์จตัวเก็บประจุ

การชาร์จตัวเก็บประจุ
หลังจากปิดสวิทซ์  คุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้า  ภายในตัวเก็บประจุ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ